Smart World

Film powstał jako dopełnienie prezentacji i materiałów informacyjnych kandydata na sekretarza generalnego UKE Europe.

Animacja powstała przy współpracy z agencją kreatywną 813.pl

Credits:

Koncepcja filmu i animacja: Dobromił Nosek

Materiały marketingowe i graficzne: 813.pl

  • Date: 2013
  • Categories: Film Promocyjny