Salesmapp

Film instrukażowy ukazujący możliwości aplikacji Salesmapp na iPad-y.

Film został przygotowany w kilku językach.

Technika animacji: koncepcje postaci rysowane odręcznie, finalna wersja rysunków w Ilustratorze, animacja w AE.

 

  • Date: 2013
  • Categories: Cartoon / Film Instruktażowy / Mobile
  • Client: Datlinkq