Clock4staff

Zabawna i dynamiczna animacja typu cartoon dla firmy Clock4staff wdrażającej biometryczne technologie w biznesie.
Technika animacji: koncepcje postaci rysowane odręcznie, finalna wersja rysunków w Ilustratorze, animacja w AE.