Lubricitas vitae humanae

„Niepewne jest życie ludzkie” jest filmem animowanym stworzonym na podstawie obrazu Petera Brueghela Młodszego pt.: „Pejzaż zimowy z łyżwami i pułapką na ptaki”, który w sposób czytelny i niekonwencjonalny wprowadza widza w świat dzieł sztuki, ukazując ukryty w obrazie moralizatorski przekaz malarza.
Film powstał pod patronatem i dzięki uprzejmości Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Był prezentowany na wystawach w Muzeum obejmujących malarstwo niderlandzkie.
logo_muzeum2logo_muzeum